بوش و محصولات آن

135 سال پیش یعنی سال 1886 م. جوانی بیست و چند ساله در گرلینگن آلمان به نام روبرت بوش کارگاه خود را که در رابطه با وسایل مکانیکی فعالیت می کرد تاسیس کرد. وی پس از تاسیس کارگاه خود به مدت 5 سال به آمریکا برای یادگیری فنون نزد [...]